CSR droga do innowacji

CSR badania

W czasach kryzysu gospodarczego, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest zastosowanie innowacyjnoś...

badania

Procedura badawcza

(...) Typem badań z dziedziny marketingu i psychologii są badania Mobile FGI. Wyszkolony prowadzący przygotowuje scenariusz badania fokusowego, a potem powołuje grupy fokusowe według właściwego klucza. Uczestnicy takiego badania uzyskują jednostkowe wyniki eksperymentu w poszczególnej grupie, a na zakończenie trener łączy wyniki jednostkowe w wyniki zbiorcze i uzyskuje podsumowane rezultaty badań fokusowych. Istnieje taki typ badań rynku, gdzie zasadniczą rolę odgrywa ewaluacja a także socjologia społeczna. Są to tzw. badania typu: monitoring i ewaluacja, których przykłady realizacji znajdziecie w przekazanych przez nas zagadnieniach podłączonych na stronie www. Połączenie wiedzy badawczej a także zasad używanych w socjologii zaskutkowało powstaniem nadzwyczaj skutecznej metody badań marketingowych. Nasz ośrodek badań opinii publicznej przeprowadza badania opinii publicznej oraz badania rynku z uwzględnieniem nowoczesnych zdobyczy z dziedziny (...)

Poczytaj także: