CSR droga do innowacji

CSR marketing

W czasach kryzysu gospodarczego, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest zastosowanie innowacyjnoś...

marketing

Procedura badawcza

(...) marketingu społecznego. Struktura naszej pracowni gromadzi rozmieszczone w największych miastach w Polsce centra badania opinii publicznej. Lista firm badania opinii publicznej, które kooperują ściśle z nami, zaprezentowana jest na naszej korporacyjnej witrynie www. Odnajdziecie tam także opisy stosowanych przez nas sposobów badania opinii publicznej w podziale tematycznym a także rzeczowym począwszy od sposobów wykorzystujących dorobek z dziedziny public relations a finiszując na dorobku z dziedziny wiedzy marketingowej. Wyniki badań marketingowych dotyczących pracy zdalnej i zainteresowania nią pośród pracodawców wydają się być niezwykle ciekawe. Wykonane badania ankietowe pośród reprezentatywnej próbki w całej Polsce pracodawców dowiodły, iż nazbyt znaczna liczba przepisów biurokratycznych zachęca skutecznie do wybierania tego rodzaju zatrudnienia. Na kolejne etapy badań marketingowych i przeprowadzonych prac w tym zakresie (...)

Poczytaj także: