CSR droga do innowacji

CSR

Typem badań z dziedziny marketingu i psychologii są badania Mobile FGI. Wyszkolony prowadzący przygotowuje scenariusz badania fokusowego, a potem powołuje grupy....

marketing, pr, badania

Procedura badawcza

2010-12-02 | Tomek

Typem badań z dziedziny marketingu i psychologii są badania Mobile FGI. Wyszkolony prowadzący przygotowuje scenariusz badania fokusowego, a potem powołuje grupy fokusowe według właściwego klucza. Uczestnicy takiego badania uzyskują jednostkowe wyniki eksperymentu w poszczególnej grupie, a na zakończenie trener łączy wyniki jednostkowe w wyniki zbiorcze i uzyskuje podsumowane rezultaty badań fokusowych.

Istnieje taki typ badań rynku, gdzie zasadniczą rolę odgrywa ewaluacja a także socjologia społeczna. Są to tzw. badania typu: monitoring i ewaluacja, których przykłady realizacji znajdziecie w przekazanych przez nas zagadnieniach podłączonych na stronie www. Połączenie wiedzy badawczej a także zasad używanych w socjologii zaskutkowało powstaniem nadzwyczaj skutecznej metody badań marketingowych.

Nasz ośrodek badań opinii publicznej przeprowadza badania opinii publicznej oraz badania rynku z uwzględnieniem nowoczesnych zdobyczy z dziedziny marketingu społecznego. Struktura naszej pracowni gromadzi rozmieszczone w największych miastach w Polsce centra badania opinii publicznej. Lista firm badania opinii publicznej, które kooperują ściśle z nami, zaprezentowana jest na naszej korporacyjnej witrynie www. Odnajdziecie tam także opisy stosowanych przez nas sposobów badania opinii publicznej w podziale tematycznym a także rzeczowym począwszy od sposobów wykorzystujących dorobek z dziedziny public relations a finiszując na dorobku z dziedziny wiedzy marketingowej.

Wyniki badań marketingowych dotyczących pracy zdalnej i zainteresowania nią pośród pracodawców wydają się być niezwykle ciekawe. Wykonane badania ankietowe pośród reprezentatywnej próbki w całej Polsce pracodawców dowiodły, iż nazbyt znaczna liczba przepisów biurokratycznych zachęca skutecznie do wybierania tego rodzaju zatrudnienia. Na kolejne etapy badań marketingowych i przeprowadzonych prac w tym zakresie składały się elementy kolejne: spostrzeżenia po zakończeniu badania, sporządzenie kwestionariuszy badawczych, działania telemarketingowe, wybór próbki badawczej, podsumowanie i zagregowanie wyników. Przeprowadzone badania marketingowe a także rezultaty zapisane w ankietach dowiodły,iż pracodawcy wolą zatrudniać pracowników w oparciu o standardową umowy o pracę.

Lepsze zidentyfikowanie potrzeb kontrahentów, klientów oraz decydentów może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na płatne badania rynku różnego typu. Prowadzony przez nas instytut badania rynku pracy prowadzi specjalistyczne badania rynkowe pośród wielu grup społecznych a także zawodowych. Rozsądne podejście marketingowe implikuje fakt, iż propagowane przez nasz instytut metody badania rynkowe zaliczane są do najbardziej skutecznych w Polsce. Potwierdzeniem tego faktu jest szereg publikacji w wortalach internetowych oraz periodykach o tematyce public relations oraz marketingowej.

Powiązane słowa kluczowe: